HEALTH MANAGEMENT

Med stöd av långsiktiga och medvetna beslut verka för varje individs välmående på jobbet, med familjen och under egen tid. En tydlighet i aktiviteter som gör att individer, familjer och kunder enkelt kan identifiera sig med företagets hälsoprofil”

UPPDRAGET
Hitta kreativa lösningar inom hälsoområdet för FoF Family Offices – Individer, familjer och företag

 • VAD?
  Stöttning för att genomföra beslutad hälsostrategi med aktiviteter för varje individs välbefinnande.
  Öka individens och företagets framgång.
 • VARFÖR?
  Att ha en fungerande hälsostrategi, med tillhörande aktiviteter, stärker inte bara individerna och företaget men även skapar det ett förtroende hos kunder och potentiella samarbetspartners
 • HUR?
  Stöttning, vägledning, inspiration, events, aktiviteter, behandlingar och avtal som ligger i linje med individens, familjens, företagets och kundens önskade, långsiktiga position inom hälsoområdet.

MEMBERS CLUB

För medlemmar, samarbetspartners, vänner och familjer. Tennis, padel och golf.
FoF:s medlemsklubb finns i tre format.

 • Sports BIZ & Friends. För den som vill förkovra sig i sin hobby samtidigt som man knyter värdefulla kontakter.
 • Sports Club PT. För den som vill utveckla sin padel, tennis eller golf genom personligt anpassad träning i gruppformat.
 • ZTAR Members Club. För den som vill idrotta, träna, investera och äga en andel i sin ”sports club” med möjlighet till årlig vinstutdelning.

För mer information följ FoF Family Sports på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin eller kontakta oss på: mailto:info@foffamily.se