Kundinformation

Inom FoF finns lång tradition och över 30 års erfarenhet av rådgivning inom kapitalförvaltning, investeringar, försäkring, sport och hälsa.

Våra uppdragsgivare ställer höga krav på kvalitet och service, det är därför en självklarhet för oss att alltid bemöta dig med högsta professionalism. FoF levererar skräddarsydd rådgivning som baseras på djup kunskap och förståelse i livets olika skeenden.

Våra Family Office Managers har ett begränsat antal klienter, vilket gör att vi kan lägga mer tid och större fokus på våra uppdrag. Vi arbetar i team, som varje dag gör sitt bästa, expertis finns alltid nära till hands, beslutsvägarna är korta och effektiva.musplatta

Inför vårt första möte är det viktigt att du som kund känner största möjliga trygghet i det vi kan hjälpa till med och hur de olika stegen i processen fungerar.