Kundinformation

Inom FoF finns lång tradition och över 30 års erfarenhet av rådgivning inom försäkring, kapitalförvaltning, finansiella tjänster och sport.

För oss är det viktigt att du som kund hos känner att dina specifika behov alltid blir tillgodosedda. Våra kunder ställer höga krav på kvalitet och service, det är därför en självklarhet för oss att alltid bemöta dig med högsta professionalism. FoF erbjuder skräddarsydd rådgivning som baseras på djup kunskap om dina behov, förståelse för din risk, dina och din familjs mål i livets olika skeenden.

Våra Client Managers har ett begränsat antal kunder, vilket gör att vi kan lägga större fokus på de kunder vi har. Vi arbetar i team, som varje dag gör sitt bästa, expertis finns alltid nära till hands, beslutsvägarna är korta och effektiva.musplatta

Inför vårt första möte är det viktigt att du som kund känner största möjliga trygghet i det vi kan hjälpa till med och hur de olika stegen i processen fungerar.