Hur vi jobbar

Hur går det till när du vill bli kund hos FoF?

Det krävs inga förkunskaper inför kontakten med FoF eftersom vi står för kompetensen. Vi är måna om att du ska kunna slappna av, veta att din karriär, ditt företagande, pension och, eller finansiella situation är i goda händer.

Vi jobbar i team så om din Client Manager inte är anträffbar finns det alltid någon annan till hands som kan svara på dina frågor.

För att vi ska kunna hitta de lämpligaste lösningarna anpassade till dina behov går vi genom ett antal steg tillsammans.

Fem steg för nya kunder och ny samarbetsmodell

1. Livsstils- och behovsanalys
Du får träffa en av våra Client Managers/Rådgivare. Vi går tillsammans igenom din och din familjs situation. Vilka mål har du under det närmaste året? Privat, jobb, familj? Hur ser ditt sparande ut idag? Hur ser din pension ut?  Vad har du för försäkringar? Vi går igenom dina behov, eventuella risker och om vi gillar att jobba tillsammans under lång tid. Därefter sätter vi samman grunden för ett samarbetsavtal, scannar av befintliga lösningar genom en förmedlingsfullmakt och går igenom FoF:s förköpsinformation.

2. Utvärdera alternativ
Din Client Manager inhämtar information via fullmakten och analyserar behovsprofilen för att komma fram till vilka lösningar som passar bäst. Kanske är det lämpligt att byta förvaltningsinnehåll, byta fonder eller lägga om några försäkringar? Vi tar fram minst tre likvärdiga alternativ, jämför kostnader och funktion, allt anpassat till dina behov.

3. Riskvilja och placeringshorisont
För att kunna bedöma vilka lösningar som passar bäst behöver vi även stämma av din riskvilja och placeringshorisont. Hur stora ekonomiska risker är du beredd på att ta? Hur långt fram i tiden vill du spara och låsa dina pengar? Vad är syftet med placeringarna? Dessa frågor går vi igenom tillsammans för att komma fram till en optimal lösning.

4. Uppdragsavtal och pris
För att kunna möta dina behov, din förväntan och säkerställa vår kvalitet i uppdraget skapas ett avtal mellan dig och FoF. Detta uppateras kontinuerligt och efter överenskommelse, minst en gång per år. Beroende av omfattning och innehåll avtalar vi ett pris som faktureras eller dras via Autogiro.

5. FoF Lifeplan 
En nyhet från 2018 är FoF Lifeplan. Det är ett provisionsfritt samarbete som innebär att alla kickbacks från fonder och strukturerade produkter går tillbaka till dig som kund. Vi utgår från ett grundavtal, en procentuell kostnad för kapitalförvaltning, ett fast arvode i samband med försäkringsförmedling och närhet till en mängd olika tilläggstjänster. Tydligt, transparent och helt utan intressekonflikter. Låt oss göra en jämförelse med hur det ser ut idag och komma fram till vilket typ av samarbete som blir bäst för dig. Betalning för uppdraget faktureras eller dras via Autogiro.