Hur vi jobbar

Hur går det till när du använder FoF Family Office för dina uppdrag?

Det krävs inga förkunskaper inför kontakten med FoF eftersom vi står för kompetensen. Vi är måna om att du ska kunna känna trygghet, veta att din karriär, ditt företagande, pension och, eller finansiella situation är i goda händer.

Vi jobbar i team så om din Family Office Manager inte är anträffbar finns det alltid någon annan till hands som kan svara på dina frågor.

För att vi ska kunna hitta de lämpligaste lösningarna anpassade till dina behov går vi genom ett antal steg tillsammans.

Fyra steg för ny samarbetsmodell

1. Analys
Du får träffa en av våra Family Office Managers. Vi går tillsammans igenom din eller ditt företags situation. Vilka mål och strategier finns?  Det närmaste året? 5-års plan? Vi går igenom behov, risker och om vi gillar att jobba tillsammans under lång tid. Därefter sätter vi samman grunden för ett samarbetsavtal, scannar av befintliga lösningar genom en fullmakt och går igenom FoF:s förköpsinformation.

2. Utvärdera alternativ
Din Famliy Office Manager inhämtar överenskommen information och analyserar behovsprofilen för att komma fram till omfattningen av ett samarbete.

3. Riskvilja och placeringshorisont
Vilka typer av risker är du eller ditt företag beredd att ta? Tidshorisont och syfte med en kapitalförvaltningsportfölj eller en investering?

4. Uppdragsavtal och pris
För att kunna möta behov, förväntan och säkerställa vår kvalitet i uppdraget skapas ett avtal för uppdraget. Detta uppateras kontinuerligt och efter överenskommelse. Baserat på omfattning och innehåll avtalar vi ett pris som faktureras eller dras via Autogiro.