Seminarier & Event

Genom att registrera dina egna intresseområden kommer du att bli inbjuden till olika föreläsningar, seminarier och events. Du kommer då att komma i kontakt med andra kunder med samma intressen.

Vi har skapat en plattform där våra kunder möter sina kunder . Det finns mängder av exempel på att ett aktivt deltagande har berikat på flera plan, inte minst för fler, bättre och utvecklade affärer.

Benevent är FoF:s leverantör av minnesrika upplevelser.
Benevent – för dig som vill hitta ett nytänkande nätverk inom sport, träning och hälsa.

Sänd ett mejl till info@benevent.se för mer information.