SFM

FoF är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM.
Föreningen är en branschorganisation för försäkringsförmedlare, som objektivt företräder sina kunder. SFM skall tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. www.sfm.se