Affärsidé & vision

Affärsidé

Utifrån individens, företagets och omvärldens förutsättningar arbetar FoF Family Office för och stödjer aktivt företag, företagare, privatpersoner och idrottare att förstå, välja och riskstyra sitt framtidskapital.

Vision

Att FoF ska bli förutsättningen för att du ska förstå och få ett tryggt och säkert framtidskapital.