Karriär

FoF Family Office Sports – Wealth – Health

Vår framgång är beroende av att vi lyckas hitta kunniga och engagerade medarbetare med entreprenörskapet som grund. Våra medarbetares kompetenser, olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa det innovativa klimat som krävs för en långsiktig framgång. Vår affärsidé är både djup och bred, inom delvis olika kulturer men med en tydlig central syn om att vägen till långsiktiga affärer handlar om att vara bäst på relationer. För att trivas hos oss vill vi att alla, oavsett roll på ett medvetet och drivande sätt kan arbeta både tillsammans och enskilt för att uppnå gruppens högt ställda mål.

Vi söker kontinuerligt nyckelpersoner och samarbetspartners med huvuduppgift att tillsammans med företagsgruppens VD bygga och driva en relationsbunden och förstklassig försäljnings- och marknadsorganisation för att skapa lönsamma affärer med stort kundperspektiv med utgångspunkt från . Din profil är mycket affärsinriktad, du har starka ledaregenskaper, din personlighet präglas av hög energinivå, stark drivkraft, förmågan att skapa förtroende och vilja att leverera resultat. Vi sätter extra stort värde i ett brett kontaktnät och idrottsintresse som gör att du känner dig bekväm med bolagsgruppens arbete inom sport, träning, hälsa och kundnätverk.

Seniora Asset Managers – Advokater – Sport Managers
Vill du utveckla din affär och dig själv inom FoF Sport & Wealth Management?
Är du senior kapitalförvaltare, försäkringsförmedlare, advokat, rådgivare, agent eller sportmanager? Vi söker personer med entreprenörsegenskaper som stämmer in på ovan beskrivning, driver eget idag, har en bred kundbas, gillar att arbeta inom idrottens nätverk och där företagare/förmedlare/rådgivare med egen och lönsam kundstock prioriteras.

Kontakta CEO, FoF Group, Johan Berggren för en intresseanmälan och vidare diskussion.
E-mail: johan.berggren@foffamily.se