Karriär

FoF är en företagsgrupp i framkant.

Vår framgång är beroende av att vi lyckas hitta kunniga och engagerade medarbetare. Våra medarbetares kompetenser, olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa det innovativa klimat som krävs för en långsiktig framgång. Vår affärsidé är både djup och bred, inom delvis olika kulturer men med en tydlig central syn om att vägen till långsiktiga affärer handlar om att vara bäst på relationer. För att trivas hos oss vill vi att alla, oavsett roll på ett medvetet och drivande sätt kan arbeta både tillsammans och enskilt för att uppnå gruppens högt ställda mål.
Vi sätter extra stort värde i ett brett kontaktnät och allmänt idrottsintresse som gör att du känner dig bekväm med bolagsgruppens arbete inom idrott, träning, hälsa och kundnätverk.

Business Managers Sport & Wealth Management – Family Office Services

Vi söker en eller flera nyckelpersoner med huvuduppgift att tillsammans med företagsgruppens VD fortsätta bygga och driva en relationsbunden och förstklassig försäljnings- och marknadsorganisation för att skapa lönsamma affärer med stort kundperspektiv. Din profil är mycket affärsinriktad, du har starka ledaregenskaper, din personlighet präglas av hög energinivå, stark drivkraft, förmågan att skapa förtroende och vilja att leverera resultat.

Vi söker en person som idag är rådgivare/förmedlare/sportagent/manager/professionell idrottare i slutet av karriären eller som har lång bakgrund inom Sport & Wealth Management. Personen måste ha entreprenörsegenskaper och gilla utmaningen i en mindre organisation med korta beslutsvägar och aktiv ägargrupp.

Personen har en bred kundbas, stort kontaktnät, gillar att arbeta inom idrottens nätverk och där företagare/förmedlare/rådgivare med egen kundstock är en förutsättning för tjänsten.

Client Managers Sport & Wealth Management – Family Office Services
Vi har en stor mängd befintliga privatkunder som behöver rådgivning. Vi vänder oss till dig som har eller söker en mer förvaltande roll som rådgivare/förmedlare, som har tröttnat på nykundsjagandet eller en nyutbildad förmedlare som ser värdet i praktisk utbildning för att på så sätt utveckla sig innan han eller hon tar steget vidare inom organisationen. För rollen krävs utbildning motsvarande IFU-diplom, InsureSec och SwedSec.

Seniora Client & Asset Managers – Private Banking – Health – Pension – Insurance
Seniora förmedlare/rådgivare/kapitalförvaltare som tillsammans med oss vill utveckla sin affär genom styrkan hos en nischad aktör i branschens framkant. Vi vill på ett balanserat sätt, fortsätta bygga och driva en relationsbunden organisation för att skapa lönsamma affärer med stort kundperspektiv. Din profil är mycket affärsinriktad och din personlighet präglas av hög energinivå, stark drivkraft, förmågan att skapa förtroende och vilja att leverera resultat.
Vi söker personer med entreprenörsegenskaper, bred kundbas, gillar att arbeta inom idrottens nätverk och där företagare/förmedlare/rådgivare med egen kundstock kan komma att prioriteras.

Kontakta CEO, FoF Group, Johan Berggren för en intresseanmälan och vidare diskussion.
E-mail: johan.berggren@foffamily.se