Benevent

Som kund inom FoF får du möjlighet att delta i Benevent eller i våra forum.

Genom att registrera dina egna intresseområden kommer du, på konfidentiell basis, att kunna komma i kontakt med andra kunder med samma intressen. Du kommer då också att bli inbjuden till olika föreläsningar, seminarier och events.

Vi har skapat Benevent som ett hem, en mötesplats och en club för idrottande personer, företag, partners, vänner och deras familjer. Det finns mängder av exempel på att ett aktivt deltagande har berikat på flera plan, inte minst för fler, bättre och utvecklade affärer.

gemBenevent – en mötesplats inom sport, träning och hälsa.
Sänd ett mail till info@benevent.se för mer information.