Members Club

Genom att registrera dina eller företagets intresseområden kommer du, på konfidentiell basis, att kunna komma i kontakt med andra som har samma intressen. Du kommer då också att bli inbjuden till olika föreläsningar, seminarier och events.

Vi har skapat FoF Family Sports som ett hem, en mötesplats och en club för idrottande medlemmar, företag, partners, vänner och deras familjer. Det finns mängder av exempel på att ett aktivt deltagande har berikat på flera plan, inte minst för fler, bättre och utvecklade affärer.

gem
Sänd ett mail till info@foffamily.se för mer information.