Ledning och styrelser

FoF Family Invest i Sverige AB

Anders Björklund, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot och VD

Christian Larsson, suppleant

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FoF HPI Rådgivning i Sverige AB

Christian Larsson, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot

Titti Stakkestad, suppleant

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FoF Asset Management AB

Claes Milde, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot och VD

Thomas Brue, ledamot

Ernst & Young, revisor

Kevin Lindmark, huvudansvarig revisor

FoF Benevent Sport & Management AB

Johan Berggren, ledamot

Christian Larsson, suppleant

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FoF Family Office Service AB

Johan Berggren, ledamot

Christian Larsson, suppleant

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision