Health – Pension – Insurance

FoF levererar rådgivning inom hälsa, pensions- och försäkringslösningar.

Vi genomför en noggrann analys av såväl individens som företagets situation. Utifrån denna ger vi bland annat förslag på utvecklingsmöjligheter och optimerad pensionsplan.

FoF erbjuder personlig service och flexibla lösningar. Våra rådgivare har över 25 års erfarenhet och är länken mellan dig och experter inom juridisk rådgivning, skattefrågor och kapitalets förvaltning.

Som företag får du tillgång till effektiva administrationsverktyg som hanterar företagets pensionspremier och försäkringsadministration samt en överblick av företagets siffror via logg in från vår hemsida.

bok

Som kund i FoF är du medlem i Benevent, en mötesplats, club för idrottande personer, företag, samarbetspartners, vänner och familjer som varje vecka träffas inom Sports Club, BIZ & Friends, i olika forum, seminarier, och events och som ger dig möjligheter att knyta värdefulla kontakter för framtida samarbeten.

Läs mer om hur vi jobbar och hur det går till när du blir kund hos oss.

Kontakta oss för mer information.