Företagsförsäkring

I samarbete med Nordic Försäkring erbjuder vi även sakförsäkring för mindre och medelstora företag.

  • Fastighets- och företagsförsäkring
  • Entreprenadförsäkring för byggare och maskininstallatörer
  • Konsultansvarsförsäkring för arkitekter och byggkonsulter
  • Konsultansvarsförsäkring för data-, IT- och managementkonsulter m.fl.
  • Transportförsäkring
  • Bussförsäkring för linje- och beställningstrafik
  • En unik motorförsäkring i samarbete med Länsförsäkringar
  • Tjänstereseförsäkring med en förbättrad produkt i samarbete med ERV
  • VD- och styrelseansvarsförsäkring (VDS)

Kontakta oss för mer information.