FoF Pensions- och försäkringsplan

Vi rekommenderar företag att med jämna mellanrum konkurrensutsätta vald lösning. Detta sker genom en upphandling, offertberäkning hos några utvalda försäkringsbolag. En process som ansvarig förmedlare hanterar på uppdrag av kunden.

Normalt krävs stora årspremier för att kunna påverka försäkringsbolagens prissättning för pensionsförvaltning och riskpremier.

Som ett led i utvecklingen och för ökad konkurrenskraft kan vi erbjuda förmånliga villkor inom tjänstepension, sjuk- och hälsovårdsförsäkring även för mindre företag med lägre premier.

kaninskorI samarbete med utvalda försäkringsbolag sänker vi avgifterna både för befintliga och nya avtal.

Kontakta oss för mer information.