PPM – Premiepension

Få bryr sig om sin premiepension (PPM). Med det nya pensionssystemet beräknas din allmänna pension bli ungefär 50 procent av lönen.

Hur byter jag fonder?

Pensionsmyndigheten har infört nya fondbytesregler för premiepensionen från och med den 20 februari 2014. Från och med detta datum ska alla fondbyten ske via inloggning med e-legitimation, via dator eller mobil, eller via fondbytesblankett. Blanketten ska vara en fastställd originalblankett från Pensionsmyndigheten som ska beställas hem till kundens folkbokföringsadress.

Pensionsmyndighetens hemsida för mer information, www.pensionsmyndigheten.se

Vad kostar det?

Avgifterna för de fonder som finns hos Premiepensionsmyndigheten är kraftigt rabatterade för dig som kund.

Hur följer jag utvecklingen?

Pensionsmyndighetens hemsida, www.pensionsmyndigheten.se

Efterlevandeskydd för dina närmaste

Är man äldre än 61 år kan man teckna ett efterlevandeskydd för sina premiepensionspengar hos Pensionsmyndigheten.

Den genomsnittlige premiepensionsspararen har en kontobehållning på omkring 69 000 kr. Befintliga pensionärer har väsentligt mindre men unga som hela sitt yrkesliv kommer betala in premiepension får desto mer vid pension. Enligt våra beräkningar kommer många ha omkring 500 000 kr på sitt premiepensionskonto i slutet av sitt yrkesliv även om vissa förstås kan ha mycket mer eller mycket mindre.

Vill du teckna efterlevandeskydd för premiepensionskapitalet även innan 61 år, vänligen kontakta oss för mer information.