Vårt uppdrag

”Vi ska utbilda, rådge och förvalta våra uppdragsgivares relationer och deras framtidskapital”

Analys
Vi börjar med en genomgång där vi ställer följande grundfrågor.
Hur ser din situation ut? Vad händer närmaste året? Familj, mål och drömmar? Vilken förväntan har du på vad en rådgivare eller samarbetspartner ska åstadkomma? Vilken förväntan har du på avkastning? Vilken risk bör du ta? Vi startar alltid uppdraget genom att ta in en fullmakt från dig som privatperson och en om det även gäller för företaget. Den sänds till alla relevanta banker, depåinstitut, fond- och försäkringsbolag.  Med de första frågorna och fullmakten som stöd genomför vi en noggrann analys av den befintliga situationen. 

Rådgivning
Den viktigaste delen av uppdraget är vilken frekvens av rådgivning och uppföljning som önskas. Grunden är en årlig genomgång, närhet till samtal, mail och komplettering för individuella önskemål.

Kapitalförvaltning
Med utgångspunkt från de riskstyrda portföljerna DEFENZE, BALANZE och FORZA erbjuder FoF personlig och tydlig kapitalförvaltning med närhet till investeringsteamets dagliga arbete, underliggande fondförvaltare samt veckorapportering. För den kapitalstarka familjen rekommenderas portföljen ZTAR där vi blandar den traditionella förvaltningen med alternativa investeringar som fastigheter, start-ups, mineraler, krediter och Private Equitys.

Hälsovårds-, tränings-, friskvårds-, pensions- och försäkringspolicy
Som en del av analysen stämmer vi av företagets policys och ramar för hälsovård, träning, friskvård, pension och försäkring. Vad erbjuder företaget för att attrahera kompetens och långsiktighet? Är befintliga policys uppdaterade enligt beslutade ramar? Får företaget avkastning på att investera i personalens friskvård?

Offert
Med analysen som grund jämför vi med vad marknaden har att erbjuda och ger bland annat förslag på kostnadsbesparingar, nya policys, koncept, träning och utvecklingsmöjligheter.

Uppdragsavtal och pris
När vi är överens om uppdragets omfattning, innehåll och förväntan översätts det i ett avtal mellan dig som kund och FoF. Övrig ersättning redovisas separat, är transparent, tydlig och dokumenteras.

Övrigt
Inom FoF finns ett team med en hög ambition om att förenkla tillvaron för dig som kund, att varje dag göra sitt bästa och att minst leverera ställda förväntningar.