Fonder

Om du vill ha en rättvis avkastning på dina sparpengar är fonder ett bra val. Våra rådgivare som har stor erfarenhet av fondmarknaden hjälper dig att hitta rätt i vårt heltäckande utbud av fonder.

En fond är en samling av olika slags aktier eller räntebärande värdepapper. Till skillnad från enskilda aktier så sprids riskerna bättre i fonder eftersom de består av en mängd olika värdepapper. När du sätter in pengar i en fond köper du andelar av fonden. Fonden sköts av en fondförvaltare.

Det finns många fördelar med att spara i fonder. Som spar- och placeringsform är den flexibel, praktisk och lättillgänglig.

Att månadsspara i fonder är lämpligt, eftersom en jämn fördelning på insättningar under en längre period minskar risken för stora kursfall.

Fondförsäkring och Investeringssparkonto

Två sparformer med många fördelar:

  • Låg inträdesnivå
  • Stort fondutbud
  • Inget deklarationskrångel
  • Flexibel och tillgänglig placering
  • Kostnads- och skatteeffektiv produktstruktur
  • Obegränsat antal och avgiftsfria fondbyten
  • Aktiv fondbevakning och fond i fond
  • Tala med din FoF-rådgivare för att få information och hjälp med hur du går tillväga.