Fondplaceringstjänst

FoF Asset Management har skapat en diskretionär förvaltningsform som kallas fondplaceringstjänst. Den består i att FoF Asset Management åtar sig att aktivt förvalta och omfördela försäkringskapital mellan de fonder som ingår i ett försäkringsbolags fondutbud.

Vi har utarbetat ett koncept för en ny generation bland fondplaceringstjänster där vi förvaltar fyra fondportföljer enligt olika risk- och avkastningsnivåer.

2011 skapade EU-myndigheten ESMA lagen om en 7-gradig skala där varje fond ska grupperas in i en passande riskklass. Detta har gjort det enklare för kunder att få ett enhetligt begrepp om vad risk är, att jämföra olika fonders förvaltningsstilar, kostnader, risker och tillväxtpotential. Fonder kan dock byta riskklasstillhörighet beroende på deras utveckling, vilket medför att du som kund efter en tid kan utsättas för en annan risknivå än den du ursprungligen förväntade dig.

FoF Asset Management strävar efter att våra kunder alltid ska veta vilken risk de tar, och arbetar därför aktivt med att bevaka våra portföljinnehavs olika riskmått och rebalanserar innehaven frekvent. När målet för risknivån är fixerat, kretsar våra enda ställningstaganden kring att uppnå en så hög och stabil avkastning som möjligt till den valda risken. Det gör vi genom att välja de fondförvaltare som vi anser vara skickligast på sina respektive marknader, och välja de marknader som har störst tillväxtpotential. Vi arbetar dessutom med en stor riskspridning och innehav som inte samvarierar, för att uppnå en jämnare avkastningskurva.

Ditt arbete som kund består i att välja vilken risknivå som passar dig. Med andra ord hur mycket du kan tänka dig att din investering kan få variera i värde under ett år.

Länk till FoF Asset Managements avkastningssida.

Portable flash drive memoryKontakta oss gärna, så berättar vi mer om förvaltningen.

FAKTABLAD