Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, är en kontoform som varit tillgänglig för investerare sedan januari 2012. Inkomsten på det kapital som placeras på kontot beräknas och beskattas enligt schablon. Schablonbeskattningen innebär också att det inte uppstår några skatterelaterade inlåsningseffekter i värdepappersinnehaven. Till skillnad från en kapitalförsäkring har innehavaren rösträtt vid bolagsstämmor för de aktier som förvaltas inom ramen för Investeringssparkontot.

Förhandsinformation om Investeringssparkontot

Investeringssparkontot passar dig som vill placera i fonder och noterade värdepapper och gärna slipper redovisningen av enskilda vinster och förluster i deklarationen.

Öppna Investeringssparkonto

Rådgivarna inom FoF Family Office berättar gärna mer om Investeringssparkontot och hur du öppnar ett Investeringssparkonto. De tillhandahåller depåavtalet, huvudavtal, allmänna villkor och bestämmelser.

Insättningsgaranti för Investeringssparkontot

Kontanta medel inom Investeringssparkonto omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin, enligt beslut av Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar kundernas insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och sådana värdepappersföretag som tar emot kunders medel på konto.

Ersättningen uppgår till högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningens inträde motsvarar 100 000 euro. Ersättningen gäller per kund och institut. För konton med flera kontohavare, räknas varje kund för sig.

Riksgälden kontaktar de kunder som har sparpengar i ett institut som har gått i konkurs. Du som kund behöver inte göra en egen anmälan.

Ersättningen betalas ut så snart som möjligt, senast tjugo arbetsdagar efter dagen då garantin trädde in.

För mer information se www.riksgalden.se