Rådgivande förvaltning

Som kund hos FoF får du en egen Client Manager.  Denne är en del av teamet med specialister inom kapitalförvaltning vars enda uppgift är att ta hand om dina placeringar utifrån risk, önskemål och behov. Rådgivande förvaltning är baserad på över 30 års erfarenhet, analys, aktiv bevakning och en optimerad portfölj av kvalitetssäkrade samarbetsparters. Affärsuppslagen kommer från FoF Investment Team men alla affärer görs på ditt direkta uppdrag.

Vår plattform ger möjlighet att investera i alla världens finansiella instrument och alternativa investeringar som fastigheter, startups, mineraler, Venture Capital och Private Equitys.

Rapportering och uppföljning

bok
Som kund får du regelbundna personliga uppföljningsmöten. Vi håller dig dessutom informerad via våra rapporter och du kan dagligen följa dina placeringar via log in till din depåsida.