Rådgivande förvaltning

Som klient inom FoF får du en egen Family Office Manager.  Denne är en del av teamet med specialister inom kapitalförvaltning vars enda uppgift är att ta hand om dina placeringar utifrån risk, önskemål och behov. Rådgivande förvaltning är baserad på över 30 års erfarenhet, analys, aktiv bevakning och en optimerad portfölj av kvalitetssäkrade samarbetsparters. Affärsuppslagen kommer från FoF Investment Team men alla affärer görs på ditt direkta uppdrag.

Vår plattform ger möjlighet att investera i alla världens finansiella instrument och alternativa investeringar inom Real Estates, Fintech, Private Debt, Precious Metals, Sports & Lifestyle.

Rapportering och uppföljning

bok
FoF håller dig kontinuerligt informerad om marknaden och genomför årliga uppföljningsmöten enligt avtalad plan. Valda portföljer, investeringar, pension och försäkringar följer man bäst via logg in från hemsidan eller direkt hos valt depåinstitut för respektive uppdrag.