Skatt och juridik

Juridisk konsultation i frågor som rör din privata eller ditt företags ekonomi.

En av utmaningarna med att bygga upp och bevara förmögenheter är att hantera ägarskiften och skattesituationen effektivt. FoF har lång och gedigen erfarenhet av komplexa situationer. Genom samarbete med jurister och skatteexperter ges rådgivning om skatter och juridik till såväl privatpersoner som stiftelser och företag.

Skatte- och juridisk rådgivning är en naturlig del av de skräddarsydda råd som du får utifrån din totala förmögenhetssituation.

musplattaDärtill erbjuder vi rådgivning vid till exempel generationsskiften, frivillig rättelse av deklarationer, frågor som är kopplad till återbosättning i Sverige eller frågor kring delägarledda företag.