Skatt & Juridik

Juridisk konsultation i frågor som rör dina, familjens eller företaget.

En av utmaningarna med att bygga upp och bevara förmögenheter är att hantera ägarskiften och skattesituationen effektivt. FoF har lång och gedigen erfarenhet av komplexa situationer. Genom samarbete med jurister och skatteexperter ges rådgivning om skatter och juridik.

Skatte- och juridisk rådgivning är en naturlig del av de skräddarsydda råd som du får utifrån din totala förmögenhetssituation.

musplattaDärtill erbjuder vi rådgivning vid till exempel generationsskiften, samboavtal, testamente, äktenskapsförord, framtidsfullmakt,  frivillig rättelse av deklarationer och frågor som är kopplade till återbosättning i Sverige eller frågor kring delägarledda företag.