Sport Management

FoF har organiserat arbetet med professionella idrottare till enhet, Sport & Wealth Mgt. Här finns samlad kompetens och kvalitetssäkrade partners, allt för att anpassa till de behov som uppstår för idrottaren med familj i livets olika skeenden.

Vi är specialiserade på att möta klienterna, före, under och efter karriären. Huvudområdena är hockey, fotboll, golf, tennis och padel. FoF är en plattform med kvalitetssäkrade specialister, coacher och rådgivare men också ett nätverk där alla tjänar på att samarbeta. ”Vi tror att våra klienter bör fokusera på sina mål medan vi gör det vi gör bäst, ger kunden råd och möjligheter att utveckla och gemensamt nå mål.