Avtalsjuridik

För alla professionella idrottare, entreprenörer och artister är det viktigt att ha kontakt med en bra avtalsjurist. Oavsett vad avtalen gäller kan det få stora konsekvenser om de inte utformas på rätt sätt. FoF säkerställer alla former av avtalsjuridik. Till exempel vid klubbyte eller utlandsflytt.

FoF:s modell bygger på ett långt samarbete och med ständig feedback. För många företag är det en stark marknadsföringskanal att synas tillsammans med en elitidrottare eller artist, oavsett om det gäller kläder, dryck eller sportutrustning. FoF ser till att dina och din familjs intressen tillvaratas på största möjliga sätt.

golfbollarMånga elitidrottare och artister är också drivna entreprenörer. Innan du startar ett företag är det viktigt att alla papper är klara. Till exempel aktieägaravtal om du har kompanjoner. Du får även hjälp med alla avtal som rör verksamheten i bolaget.