Försäkring

Som elitidrottare kan livet vara utsatt. Oavsett vilken idrott du utövar är sjukdom och skada en del av vardagen. Om du inte får rätt vård i tid kan det ödelägga en hel säsong eller i värsta fall hela karriären. Rätt vård kan vara kostsam. För att inte tala om alla intäkter som uteblir när du inte kan vara på arenan.

FoF erbjuder en försäkring som grundar sig i din vardag som elitidrottare. Den skyddar dig från inkomstbortfall, den ger dig rätt vård i rätt tid och den skapar förutsättningar för att du så snabbt som möjligt ska kunna vara tillbaka på scenen eller idrottsarenan.

Portable flash drive memoryFörutom ett grundskydd får du ett skydd som anpassas efter just din situation. Det finns mycket att tänka på när man skaffar sin försäkring.

Vi ser till att du hittar rätt.