SPORTS MANAGEMENT

FoF:s uppdrag består i att representera våra klienter i arbetet med rådgivare, agenter, jurister och andra specialister. Dessa är kvalitetssäkrade för att med rätt förutsättningar kunna optimera utkomsten av karriären, allt anpassat efter individens och hela familjens behov.

FoF bedriver en medlemsklubb för idrottare och entreprenörer –Sports BIZ & Friends. En viktig plattform för att lära känna varandra, förkovra sig i sin hobby, få råd och knyta värdefulla kontakter tills den dag man byter karriär.

Hos FoF finns ett stort nätverk med idrottare, familjer och företag. Flera med egna erfarenheter av att ta steget in i, men också ut från idrottsvärlden och kan vara ett bra bollplank för dig och din familjs beslut.

MEMBERS CLUB

För medlemmar, samarbetspartners, vänner och familjer. Tennis, padel och golf.
FoF:s medlemsklubb finns i tre format.

  • Sports BIZ & Friends. För den som vill förkovra sig i sin hobby samtidigt som man knyter värdefulla kontakter.
  • Sports Club PT. För den som vill utveckla sin padel, tennis eller golf genom personligt anpassad träning i gruppformat.
  • ZTAR Members Club. För den som vill idrotta, träna, investera och äga en andel i sin ”sports club” med möjlighet till årlig vinstutdelning.

 

För mer information följ FoF Family Sports på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin eller kontakta oss på: info@foffamily.se