WEALTH MANAGEMENT


Vår ambition är att förstå och kunna ta ett helhetsgrepp om uppdragsgivarens affär. Kapitalförvaltning, alternativa investeringar, försäkringar, riskstyrning, finansiell planering och digitala verktyg är centrala byggstenar för att kunna säkerställa uppdraget.

Våra Family Managers har lång erfarenhet, känsla för detaljer, är handplockade för sitt engagemang, sin kunskap och jobbar för dig oavsett var du befinner dig, i Sverige eller utomlands.

FoF Asset Management
Dotterbolaget innehar FI:s tillstånd för kapitalförvaltning och rådgivning för investeringar i finansiella instrument.
Läs mer på www.fofam.se

FoF Family Office Pension – Insurance
Enheten och dotterbolaget ansvarar för att säkerställa tillstånd, licenser, specialistkompetens och rådgivning för Family Offices inom pension och försäkring.

MEMBERS CLUB

För medlemmar, samarbetspartners, vänner och familjer. Tennis, padel och golf.
FoF:s medlemsklubb finns i tre format.

  • Sports BIZ & Friends. För den som vill förkovra sig i sin hobby samtidigt som man knyter värdefulla kontakter.
  • Sports Club PT. För den som vill utveckla sin padel, tennis eller golf genom personligt anpassad träning i gruppformat.
  • ZTAR Members Club. För den som vill idrotta, träna, investera och äga en andel i sin ”sports club” med möjlighet till årlig vinstutdelning.

För mer information följ FoF Family Sports på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin eller kontakta oss på: mailto:info@foffamily.se