AuAg Fonder

Ett av FoF Asset Managements huvuduppdrag består i förvaltning och marknadsföring av Eric Strands brand, AuAg Fonder. Först ut var AuAg Silver Bullet, den andra fonden heter Precious Green och den tredje i familjen planeras bli Tactical Gold. Med stark tillväxt som grund utvecklas AuAg Fonder liksom FoF:s uppdrag och Stefan Abrahamsson har anställts som ny Co-Portfolio Manager och försäljning mot distributörer och kapitalrådgivare.       

Läs mer på www.auagfonder.se