REAL ESTATE
MANAGEMENT

FoF REAL ESTATE MANAGEMENT

På uppdrag av FoF:s partners och klienter har affärsområdet och dotterbolaget etablerats.
Real Estate Mgt verkar inom förädling av råmark till detaljplan, utveckling och förvaltning. Vi erbjuder fastighetsrelaterad projektutveckling, markförvärv och rådgivning

Investeringarna sker direkt i varje projektbolag och erbjuds exklusivt till FoF:s partners och genom fonderna
inom FoF ZTAR Investments.

VD är Martin Kumar med mångårig kompetens inom fastighetsutveckling och specialist inom bostadsutveckling.
Conny Johansson är styrelseordförande, ekonomichef och har ansvar för IT med mångåring erfarenhet av styrning och
uppföljning.

Martin Kumar • martin.kumar@foffamily.se • +46 706 010 561

                                                                                                                                           

IMG_1607