Tech Management

Dotterbolagets uppdrag är att projektleda och säkerställa utvecklingen av nya affärsområden inom ny teknik där FoF Family Office är huvudägare.