TECH

Managements uppdrag är att inom varje tillgångsslag stötta FoF:s investeringar och aktivt bidra med specialistkompetenser, synergier och resurser för att kunna optimera utvecklingen från start till mål.

 

ZERVICEPOINT

Bolaget utvecklar en mjukvara för automatisering inom IT-processer.Verksamheten förvärvades från Enfo 2020 och är etablerad sedan flertalet år. Syftet till investeringen är att bygga nya vertikaler, utveckla och erbjuda ett modernt affärstöd inom flera olika områden.

Adapt Future

Adapt Future AB är sedan i december 2021 ett innehav i ZTAR-portföljen. 
Bolaget sätter standarden för framtidens eftermarknad för elfordon samt autonoma fordon.
Hela kedjan från utbildning och certifiering på elfordonsteknik till fjärrdiagnostik av fordon – mekaniskt och estetiskt – ligger i verksamheten.
AdaptFuture är fokuserade på att hjälpa serviceorganisationer att påskynda sin omställning till den nya verkligheten och skapa affärsvärde baserat på smarta, uppkopplade tjänster.

MOJODOO

Mojodoo startades under hösten 2021.Bolaget arbetar med transformation av organisationers IT miljöer, från egen hanterade serverhallar till molnbaserade miljöer. Mojodoo är specialiserade på att hjälpa organisationer att påskynda sin digitala modernisering och skapa affärsvärde baserat på Microsofts molnekosystem.

PIFFL

Piffl har skapat ett företag som är synonymt med FoF:s alla värderingsgrunder. Att tillsammans kunna bidra till lek, glädje, rörelse och en hållbarare framtid är otroligt spännande. Piffl är en delningsplattform för sport- och utomhusspel. Piffl det gör det möjligt att dela på utomhusspel och sportutrustning, den saknade länken mellan samhällets aktivitetsytor och människorna omkring dem. 
Vi vill inspirera till friskare samhällen och tar kampen mot fåtalskonsumtion. Man kan Piffla på skolgårdar, näridrottsplatser, multisportanläggningar, parker, utegym, torg, överallt där det finns ytor för att spontanaktivera sig.

– Vi är övertygade om att FOF är den partnern som behövs på vår resa att inspirera rörelseglädje. Tillsammans ska vi förverkliga att man inte ska behöva äga någon utrustning för att nyttja samhällets spontanaktivitetsytor, att varenda basketbollplan också ger tillgång till en basketboll eller två, säger en av grundarna, William Nimbs.

Läs mer om Piffl på hemsidan: www.piffl.se