INVESTMENTS

En modern och långsiktig förvaltningsportfölj bör ha ett relevant mandat för alternativa investeringar utanför börsen. FoF Family Office representerar ett antal familjer som till skillnad från att vara kund hos en bank erbjuds att investera i en portfölj med onoterade aktiebolag inom fastigheter, tech och ädelmetaller.

Investeringarna görs uteslutande i bolag med personlig anknytning. Kraften i entreprenörskapet är central varför det är viktigt att grundarna och det operativa teamet behåller sin motivation och sitt driv under hela resan tillsammans.

ZTAR Investments ansvarar för analyser, paketering, kvalitetssäkring, utbildning och tar alla beslut om FoF:s investeringar.

Mail för mer information till: ztar@foffamily.se

INVESTMENTS

FoF:s utgångspunkt är att en modern och långsiktig förvaltningsportfölj bör ha ett relevant mandat för alternativa investeringar utanför börsen.
Till skillnad från kunder hos aktörer som banker och försäkringsbolag erbjuds FoF:s familjer att investera i en portfölj med onoterade aktiebolag inom fastigheter, tech och ädelmetaller.
Investeringarna görs uteslutande i bolag med personlig anknytning.
Varje område har ett eget management vars uppdrag är att aktivt bidra med specialistkompetenser och resurser för att kunna optimera utvecklingen från start till mål.
 
ZTAR Investments är enheten som ansvarar för analyser, paketering, kvalitetssäkring och utbildning.
Grunden för urvalet av investeringarna görs genom Real Estate Asset Mgt, Tech Mgt och AuAg Asset Mgt.
Investeringskommittén tar beslut om investeringar tillsammans med representanter från partners, investerare, framgångsrika entreprenörer och specialisterna inom respektive område.
ZTAR Investments vänder sig endast till professionella och semi-professionella investerare.
De beslutade investeringarna görs i FoF ZTAR ONE Fund – klicka för nedan info
 
FoF ZTAR ONE Fund AB ett aktiebolag som förvaltas genom att emittera nya B-aktier.
Avkastningsmålet är 20 % per år efter avgifter och en årlig utdelning om 3-5 % av det investerade kapitalet.
En ZTAR-investering passar dig som har goda likvida tillgångar, är villig att investera i en fondliknande struktur som innebär ett visst risktagande, vill vara nära sin investering, strävar efter jämn och stabil avkastning och har en lång placeringshorisont på ditt totala kapital.
En investerare bör vara bekväm med att bolagen i portföljen värderas vid emissioner och i samband med den årliga revisionen av portföljbolagen.
En av FoF:s starkaste ledstjärnor är att skapa forum och aktiviteter där familjer, investerare, entreprenörer, idrottare kan mötas på en gemensam arena för närhet till sin investering och på så vis skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och utvecklande resa tillsammans.
 
Mail för mer information till: ztar@foffamily.se