Hoppa till innehåll

Ansvarsförsäkring

QBE har meddelat bolagets ansvarsförsäkring och du som kund kan rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren om du inte får ersättning från Bolaget. Försäkringsbelopp per försäkrat bolag är 1 250 618 EUR per skada och maximalt 2 501 236 EUR. Självrisken är två (2) basbelopp per skada. Särskild blankett för klagomål går att återfinna på Bolagets hemsida.

Försäkringshavare: Svenska försäkringsförmedlares förening
Försäkring nr: 064 0000920

Försäkringstagare: FoF Family Office HPI AB
Org.nr: 556621-7971

Adress:
Customer Relations
QBE European Operations
Plantation Place
30 Fenchurch Street
London, England
EC3M 3BD
Telefon: +44 (0) 207 105 5988
www.qbeeurope.com