Ansvarsförsäkring

QBE har meddelat bolagets ansvarsförsäkring och du som kund kan rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren om du inte får ersättning från Bolaget. Försäkringsbelopp per försäkrat bolag är 1 250 618 EUR per skada och maximalt 2 501 236 EUR. Självrisken är två (2) basbelopp per skada. Särskild blankett för klagomål går att återfinna på Bolagets hemsida.

Försäkringshavare: Svenska försäkringsförmedlares förening
Försäkring nr: 064 0000920

Försäkringstagare: FoF Family Office HPI AB
Org.nr: 556621-7971

Adress:
Customer Relations
QBE European Operations
Plantation Place
30 Fenchurch Street
London, England
EC3M 3BD
Telefon: +44 (0) 207 105 5988
www.qbeeurope.com