FAMILY MEMBER

Hur går det till när du använder FoF för dina uppdrag?

Det krävs inga förkunskaper inför kontakten med FoF men en tidigare kundrelation eller en personlig inbjudan från någon av våra partners eller medlemmar. Uppdraget är att skapa trygghet och enkelhet utifrån ett personligt perspektiv.  För att anpassade lösningarna eller uppdraget till dina, familjens eller företagets behov går vi genom ett antal steg tillsammans.

FEM STEG TILL FOF FAMILY MEMBER

 1. Analys
  Du får träffa en av våra Family Managers. Vi går tillsammans igenom din eller ditt företags situation. Vilka mål och strategier finns?  Det närmaste året? 5-års plan? Vi går igenom behov, risker och om vi gillar att jobba tillsammans under lång tid. Därefter sätter vi samman grunden för ett samarbetsavtal, scannar av befintliga lösningar genom en fullmakt och går igenom FoF:s förköpsinformation.
 2. Utvärdera alternativ
  Din Family Manager inhämtar överenskommen information och analyserar behovsprofilen för att komma fram till omfattningen av ett samarbete.
 3. Riskvilja och placeringshorisont
  Vilka typer av risker är du eller ditt företag beredd att ta? Tidshorisont och syfte med en kapitalförvaltningsportfölj eller en investering?
 4. Uppdragsbeskrivning och offert   
  Din Family Manager sammanställer ett förslag till innehåll i uppdraget, förväntad tidsåtgång, pris och föreslår en tid för presentation.
 5. FoF Family Member 
  Alla uppdrag startar genom ett undertecknat medlemsavtal.
  Det inkluderar leverans av årlig service, kvalitet, tillgänglighet och årligt grundarvode.   

MEMBERS CLUB

Members Club är FoF:s alldeles egna ”Sports Club” och finns till för partners med familjer, företag, anställda och vänner som vill kombinera sport, träning, hälsa och livsstil med affärer.
Aktiviteterna anpassas och planeras utifrån medlemmarnas önskemål.