Insuresec

FoF Family Office HPI AB är registrerade hos Insuresec. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

Förmedlarregistret

Som registrerade hos Insuresec deltar man i en omfattande databas som i samarbete med försäkringsbolag, förmedlarbolag och myndigheter samlar intyg och dokument för vår yrkesroll på ett och samma ställe. Registret innehåller även uppgift om förmedlaren är licensierad. Denna information kommer att vara publik och möjlig även för kunder att se. Ambitionen är att denna del av registret ska vara en effektiv marknadsföring av kunniga förmedlare. Kunder, försäkringsbolag eller förmedlarbolag ska kunna söka på ort och licens och få upp en lista med alla förmedlare med lämplig bakgrund/licens och snabblänkar till deras hemsidor och e-postadresser.

Licensiering

Insuresec erbjuder registrerade förmedlare att ta kunskapstester. Efter godkänt resultat erhåller man en Licens för försäkringsförmedlare. Licensen publiceras på www.insuresec.se, blir sökbar för konsumenter och försäkringsbolag. På detta vis försäkrar vi dig som kund om att vi har den kunskap och kompetens som krävs för att förmedla försäkringar.