Hoppa till innehåll

MiFID II-PRIIPs-MiFIR

MiFID II – 3 januari 2018
Som en följd av ett nytt EU-direktiv (MiFID) har vissa förändringar skett på värdepappersmarknaden. Syftet är att förenkla sparmöjligheter för privatpersoner samt att utöka det allmänna skyddet för sparare. Alla kunder skall behandlas likvärdigt och rättvist och kundens bästa skall utgöra grunden för samtliga affärer. Den 3 januari 2018 förstärks lagen ytterligare då MiFID II införs i Europa. Lagförändringen har sitt ursprung i den finansiella krisen 2008 och det underliggande syftet med MiFID II är att förbättra konsument- och investerarskyddet samt att skärpa konkurrensen inom det finansiella området.

PRIIPs – 1 januari 2018
PRIIPs-förordningen (Packaged retail insurance-based investment products eller PRIIP) antogs formellt i april 2014 och syftar till en ny standard för produktinformation (Key Information Document KID) till icke-professionella investerare inför investeringsbeslut.

MiFIR – 3 januari 2018
EU-förordningen MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) är den andra hörnstenen i EU:s regulatoriska ramverk för finansmarknaden och berör framförallt ökande krav på att offentliggöra positioner, bud, transaktioner och rapportering.

EU-direktivet medför att alla som handlar med aktier, fonder och andra värdepapper indelas i tre olika kundkategorier, närmare bestämt

  • a) professionella investerare (förvaltare, rådgivare med flera)
  • b) jämbördig motpart (banker, fondbolag med flera)
  • c) icke-professionella kunder (främst privatpersoner).

Lagen kräver att ett värdepappersbolag skall säkerställa att all information riktad mot befintliga kunder och potentiella kunder är rättvis, tydlig och icke missvisande samt att marknadsföringsmaterial tydligt kan identifieras.

Samtliga FoF kunder är klassificerade som icke-professionella kunder om inget annat överenskommits, vilket innebär att de har den högsta graden av skydd. Detta kundskydd innebär att FoF säkerställer att:

  • Kunden ska förstå risken som en placering i fonder kan innebära.
  • Order genomförs på ett korrekt och rättvist sätt.
  • Kunden ges tillgång till uppgifter om avgifter och kostnader för produkten. Läs mer.
  • Kunderna i efterhand ska kunna få information om hur, var, när och till vilken kostnad och kurs en transaktion har genomförts.
  • Det ska finnas rutiner för att ta hand om eventuella klagomål.

Läs mer