Hoppa till innehåll

Nöjd kundgaranti

FoF iakttar god sed och med tillbörlig omsorg tillvaratar kundens intressen.

Om du som kund inte känner att vi har levt upp till dina förväntningar, om vi har skapat felaktigheter eller om du inte kommer överens med din rådgivare vill vi att du skriftligen kontaktar vår klagomålsansvarige (se adress nedan). Vi önskar en saklig och tydlig redogörelse där du beskriver händelseförloppet, hanteringen, eventuella fel och brister. Detta för att underlätta snabb och smidig hantering. FoF Family Office lever på omvärldens förtroende och nöjda kunder. Därför vill vi skapa förutsättningar för största möjliga trygghet och smidig hantering i varje ärende. Gör vi fel eller på något sätt brister i vårt förtroende måste detta rättas till omgående.

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller den Kommunala Konsumentvägledningen.

Om du känner dig missnöjd med vårt beslut kan du alltid få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Klagomålsansvarig FoF Family Office:
Björn Hassel
Postadress: FoF Family Office
Box 5365, 402 28 Göteborg

Tel +46 31 733 34 90

E-post: info@foffamily.se