Event

Genom att registrera dina egna intresseområden kommer du att bli inbjuden till olika föreläsningar, seminarier och events. Du kommer då att komma i kontakt med andra kunder med samma intressen.

FoF Members Club är en plattform där våra kunder möter sina kunder genom olika aktiviteter inom sport, träning och hälsa . Det finns mängder av exempel på att ett aktivt deltagande har berikat på flera plan, inte minst för fler, bättre och utvecklade affärer.