Hoppa till innehåll

SFM

FoF Family Office HPI AB är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM. Föreningen är en branschorganisation för försäkringsdistributörer och förmedlare. SFM skall tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. www.sfm.se