Hoppa till innehåll

SwedSec

För anställda inom värdepappersmarknaden

Syftet med licensieringen är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på den svenska värdepappersmarknaden. Målsättningen är att en betydande majoritet av alla anställda med kvalificerade arbetsuppgifter och befattningar i företag på värdepappersmarknaden, och som står under tillsyn av Finansinspektionen, ska vara licensierade. Exempel på sådana anställda som behöver licens kan vara rådgivare, mäklare, förvaltare, analytiker, kontrollpersonal och ledning.

För att kvalificera som licenshavare måste personen ifråga vara anställd i ett anslutet företag, få godkänt resultat på något av SwedSecs yrkesanpassade licensieringstest, vara lämplig att inneha licens och följa de regler som gäller på värdepappersmarknaden. Innan licens utfärdas måste han eller hon förbinda sig att följa branschens och det egna företagets regler samt SwedSecs regelverk. Eftersom kunskap är en färskvara måste dessutom licenshavare göra en årlig kunskapsuppdatering inom ämnen som SwedSecs prövningsnämnd har slagit fast.

FoF:s investeringsrådgivare, specialister och kapitalförvaltare är licensierade som anknutna ombud till FoF Asset Management.

SwedSec
www.swedsec.se