Om FoF

FoF grundades i april år 2000 och är ett ”Family Office” som erbjuder personligt management inom Sports – Wealth – Health.

FoF riktar sig till individer, familjer och företag som söker en långsiktig samarbetspartner med tillgång till erfarna managers, specialister, projektledare, coachning, nätverk eller annan klok kompetens för kapitalförvaltning, investeringar, karriärs-, affärs-  eller verksamhetsutveckling.

FoF har sitt säte i Göteborg med kontor i Stockholm.

STYRELSER

FOF FAMILY OFFICE SERVICES SWEDEN AB
Johan Berggren, ledamot
Christian Larsson, suppleant
Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FOF REAL ESTATE MANAGEMENT AB
Conny Johansson, ordförande
Martin Kumar, VD och ledamot
Johan Berggren, ledamot
Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FOF ZERVICEPOINT SWEDEN AB
Hans Segerberg, ordförande
Johan Berggren, ledamot
Christian Larsson, suppleant
Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FOF ZTAR INVESTMENTS AB
Hans Segerberg, ledamot
Johan Berggren, ledamot
Christian Larsson, suppleant
Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision