Ledning och styrelser

FoF Family Office Invest i Sverige AB

Anders Björklund, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot och VD

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FoF Family Office Health, Pension & Insurance AB

Christian Larsson, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot

Titti Stakkestad, suppleant

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FoF Asset Management AB

Claes Milde, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot och VD

Malin Rönnholm, ledamot

Ernst & Young, revisor

FoF Benevent Sport & Management AB

Johan Berggren, ledamot

Christian Larsson, suppleant

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FoF Family Office Service AB

Johan Berggren, ledamot

Christian Larsson, suppleant

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision