Ledning och styrelser

FOF Management

Johan Berggren

Titti Stakkestad

Malin Rönnholm

Andreas West

Styrelse:

FoF Family Office Invest i Sverige AB

Anders Björklund, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot och VD

Lars Aabol, ledamot 

Fredrik Nilsson, ledamot

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision

FoF Family Office Pension & Insurance AB

Christian Larsson, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot

Titti Stakkestad, suppleant

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision