STYRELSE

FoF Family Office Invest i Sverige AB

Anders Björklund, styrelseordförande

Johan Berggren, ledamot och VD

Lars Aabol, ledamot 

Fredrik Nilsson, ledamot

Kjell Carlsson, revisor Revexa Revision