Hoppa till innehåll

Vårt uppdrag

”Vi ska utbilda, rådge och förvalta våra uppdragsgivares relationer och deras framtidskapital”

Analys inför samarbete  
Vi börjar med en genomgång där vi ställer följande grundfrågor.
Hur ser din situation ut? Vad händer närmaste året? Familj, mål och drömmar? Vilken förväntan har du på vad en rådgivare eller samarbetspartner ska åstadkomma? Vilken förväntan har du på avkastning? Vilken risk bör du ta? Trivs vi tillsammans? Vill vi samarbeta? Med fullmakter som stöd startar vi en noggrann analys av den befintliga situationen och tar fram ett förslag till hur vi kan arbeta tillsammans.  

Kapitalförvaltning
Vår kapitalförvaltning är personligt anpassad, tydlig och riskstyrd. Den sker med närhet till specialister och investeringsteamets dagliga arbete. För den kapitalstarka familjen blandar vi den traditionella förvaltningen med investeringar i Tech, Fastigheter, Ädelmetaller och Tillväxt i företag inom FoF:s nätverk.

Hälsovårds-, tränings-, friskvårds-, pensions- och försäkringspolicy
Som en del av analysen stämmer vi av företagets policys och ramar för hälsovård, träning, friskvård, pension och försäkring. Vad erbjuder företaget för att attrahera kompetens och långsiktighet? Är befintliga policys uppdaterade enligt beslutade ramar? Får företaget avkastning på att investera i personalens friskvård?

Offert
Med analysen som grund jämför vi med vad marknaden har att erbjuda och ger bland annat förslag på kostnadsbesparingar, nya policys, koncept, träning och utvecklingsmöjligheter.

Uppdragsavtal och pris
När vi är överens om uppdragets omfattning, innehåll och förväntan översätts det i ett avtal mellan dig som kund och FoF. Övrig ersättning redovisas separat, är transparent, tydlig och dokumenteras.

Övrigt
Inom FoF finns ett team med en hög ambition om att förenkla tillvaron för dig som kund, att varje dag göra sitt bästa och att minst leverera ställda förväntningar.