Hoppa till innehåll

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen är personligt anpassad, baserad på lång erfarenhet och en optimerad portfölj av kvalitetssäkrade samarbetsparters.

Det övergripande målet med förvaltningen att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett begränsat risktagande, utifrån individuella förutsättningar. Varje förvaltningsuppdrag baseras därmed på en noggrann analys av riskprofilen för en individ, familj eller en organisation.

FoF:s medlemmar har möjlighet till personliga investeringar i Fastigheter, Tech och Tillväxt.

 

Rapportering och uppföljning

bok
Valda portföljer, investeringar, pension och försäkringar följer man bäst via logg in från hemsidan eller direkt hos valt depåinstitut för respektive uppdrag.