Hoppa till innehåll

ZTAR ONE FUND

Gemensamt för alla typer av investerare är ett passionerat intresse för fastigheter, ny teknik och ädelmetaller.
En lyckad resa som entreprenör skapar ofta en vilja att investera i företag med en personlig anknytning.

En modern och långsiktig förvaltningsportfölj bör ha ett relevant mandat för alternativa investeringar utanför börsen. AP-fonder, banker och försäkringsbolag är exempel på institutioner som själva investerar i tillgångsslaget men inte erbjuder sina kunder samma möjlighet.

ZTAR Investments är enheten inom FoF som på uppdrag av medlemmar och partners tar fram, analyserar, paketerar, kvalitetssäkrar och utbildar i en exklusiv och unik investeringsportfölj med fastigheter, ny teknik och ädelmetaller i fokus.
Grunden för urvalet av investeringarna görs genom specialisterna inom Real Estate Management, Tech Management och AuAg Fonder.

ZTAR Investments vänder sig till professionella och semi-professionella investerare.
Investeringskommittén består av investerare, framgångsrika entreprenörer och specialister inom respektive område.

De beslutade investeringarna görs i FoF ZTAR ONE Fund AB, ett aktiebolag som förvaltas genom att emittera nya B-aktier. Avkastningsmålet är 20 % per år efter avgifter och en årlig utdelning om 3-5 % av det investerade kapitalet.

En ZTAR-investering passar dig som har goda likvida tillgångar, är villig att investera i en fondliknande struktur som innebär ett visst risktagande, vill vara nära sin investering, strävar efter jämn och stabil avkastning och har en lång placeringshorisont på ditt totala kapital.
En investerare bör vara bekväm med att bolagen i portföljen värderas vid emissioner och i samband med den årliga revisionen av portföljbolagen.

En av FoF:s starkaste ledstjärnor är att skapa forum och aktiviteter där familjer, investerare, entreprenörer, idrottare kan mötas på en gemensam arena för närhet till sin investering och på så vis skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och utvecklande resa tillsammans.

Är du intresserad av att investera?
Mail för mer information till: ztar@foffamily.se

Tennis