Family Management

FoF Family Managers är personliga, kompetenta och engagerade i alla uppdrag, från service till större samarbeten och gemensamma investeringar. Att i ett tidigt skede få möjlighet till samverkan och samarbete inom komplexa områden är både utvecklande, effektivt och trygghetsskapande. FoF:s strävan är att vara en livslång partner före, under och efter karriär eller exit.    

Varför välja FoF som samarbetspartner för ditt företag och familjens affärer?

  • Älskar du som vi sport, träning och hälsa?
  • Driver du en verksamhet eller ett ”Family Office” med potential att växa inom FoF och vice versa?
  • Behöver du ha närhet till specialister inom kapitalförvaltning, VP-tillstånd, investeringar, rådgivning, försäkring, sportmanagement, hälsa, coachning, IT och fastigheter?
  • Söker du ett nätverk för nya uppdrag och affärsutveckling?
  • Vill du investera utanför börsen i onoterade bolag inom fastigheter, teknik, ädelmetaller och tillväxt?
  • Är du engagerad i integration, behjärtansvärda ändamål och sociala samhällsprojekt?