Members Club

För medlemmar, samarbetspartners, vänner och familjer. Tennis, padel och golf.

FoF:s medlemsklubb finns i tre format.
Sports BIZ & Friends. För den som vill förkovra sig i sin hobby samtidigt som man knyter värdefulla kontakter.

Sports Club PT. För den som vill utveckla sin padel, tennis eller golf genom personligt anpassad träning i gruppformat.

ZTAR Members Club. För den som vill idrotta, träna, investera och äga en andel i sin ”sports club” med möjlighet till årlig vinstutdelning.

Tennis

För mer information följ FoF Family Sports på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin eller kontakta oss på: mailto:info@foffamily.se