Family Management

FoF Family Managers är personliga, kompetenta och engagerade i allt från service till större samarbeten och gemensamma investeringar. Att i ett tidigt skede få möjlighet till samverkan och samarbete är både utvecklande, effektivt och trygghetsskapande. Vår strävan är att vara en livslång partner före, under och efter karriär eller exit.    

Varför välja FoF som samarbetspartner för ditt företag och familjens affärer?

  • Älskar du som vi sport, träning och hälsa?
  • Driver du en verksamhet eller ett ”Family Office” med potential att växa inom FoF och vice versa?
  • Behöver du ha närhet till specialister inom kapitalförvaltning, VP-tillstånd, investeringar, rådgivning, försäkring, sport management, hälsa, coachning, IT och fastigheter?
  • Söker du ett nätverk för nya uppdrag och affärsutveckling?
  • Vill du investera utanför börsen i onoterade bolag inom fastigheter, teknik, ädelmetaller och tillväxt?
  • Är du eller önskar du bli engagerad i integration, behjärtansvärda ändamål och sociala samhällsprojekt?