SPORTS MANAGEMENT


FoF:s uppdrag är att optimera utkomsten av en idrottskarriär.

Våra managers representerar hela familjen i team med rådgivare, agenter, coacher och andra specialister. Dessa är kvalitetssäkrade för att skapa rätt förutsättningar inför viktiga beslut, anpassat efter individens och hela familjens behov.

Inom FoF finns partners och medlemmar med egna erfarenheter att dela med sig av före, under och efter karriären.

Kontakta oss på: sports@foffamily.se

SPORTS MANAGEMENT


Behovet av rådgivning för idrottare har aldrig varit större. FoF:s managers representerar hela familjen i arbetet med rådgivare, agenter, tränare, coacher och andra specialister.

Dessa är kvalitetssäkrade för att skapa rätt förutsättningar inför viktiga beslut, anpassat efter individens och hela familjens behov. Hos FoF finns ett stort nätverk, många med egna erfarenheter att dela med sig av före, under
och efter karriären.

FoF MEMBERS CLUB 
För en aktiv, hälsosam och hållbar livsstil inom padel, tennis och golf.


Kontakta oss på: sports@foffamily.se