WEALTH MANAGEMENT


FoF Family Office finns för att kunna ta ett helhetsgrepp om familjens och företagets affärer. Som Family Office är FoF en samarbetspartner för uppdragsgivaren inom kapitalförvaltning, investeringar, försäkringar, pension, finansiell planering, skattefrågor och juridik.

Våra Family Managers har lång erfarenhet, känsla för detaljer, är handplockade för sitt engagemang, sin kunskap och jobbar för dig oavsett var du befinner dig, i Sverige eller utomlands.

FoF Asset Management
Dotterbolaget innehar FI:s tillstånd för kapitalförvaltning och rådgivning för investeringar i finansiella instrument.
Läs mer på www.fofam.se

FoF Family Office Pension – Insurance
Enheten och dotterbolaget ansvarar för att säkerställa tillstånd, licenser och specialistkompetens exklusivt för FoF:s medlemmar och partners inom pension och försäkring.

För mer information följ FoF Family på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin eller kontakta oss på: info@foffamily.se