WEALTH MANAGEMENT


FoF Family Office finns för att kunna ta ett helhetsgrepp om familjens och företagets affärer. Utmärkande är att FoF som Family Office uteslutande arbetar på uppdrag av medlemmar och partners inom kapitalförvaltning och investeringar men också säkerställer försäkring, pension, skatt och juridiska frågor. 


Våra Family Managers har lång erfarenhet, känsla för detaljer, är handplockade för sitt engagemang, sin kunskap och jobbar för dig oavsett var du befinner dig, i Sverige eller utomlands.

FoF AuAg ASSET MANAGEMENT
Dotterbolaget innehar FI:s tillstånd för kapitalförvaltning och rådgivning för investeringar i finansiella instrument.
Läs mer på www.fofam.se

FoF ZTAR INVESTMENTS
Enheten och dotterbolaget ansvarar för att ta fram, analysera, paketera, kvalitetssäkra och utbilda i en exklusiv och unik investeringsportfölj med fastigheter, ny teknik och ädelmetaller i fokus.

FoF FAMILY OFFICE Pension & Insurance
Enheten och dotterbolaget ansvarar för att säkerställa tillstånd, licenser och specialistkompetens. Våra specialister säkerställer all kompetens som krävs inom pension och försäkring, för stora eller små uppdrag. För individer, familjer, företag och professionella idrottare

För mer information följ FoF Family på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin eller kontakta oss på: wealth@foffamily.se