Hoppa till innehåll

WEALTH MANAGEMENT


FoF är ett ’affärshem’ som i första hand finns till för partners med familjer, företag och vänner. Uppdraget är att optimera utkomsten av ett entreprenörskap och/eller en idrottskarriär.

Utmärkande är att FoF som Family Office uteslutande arbetar på uppdrag av partners inom kapitalförvaltning och investeringar men också säkerställer försäkring, pension, skatt och juridiska frågor. Inom FoF investerar vi tillsammans i tid, kunskap, pengar och strukturella resurser för att analysera, strukturera, utveckla och förvalta en del av portföljen i onoterade aktiebolag inom fastigheter, tech och ädelmetaller. De onoterade investeringarna görs uteslutande i bolag med välkända grundare, huvudägare och där hela modellen kan inkluderas. Den operativa driften leds av FoF:s Family Team tillsammans med specialisterna inom varje investeringsområdes och ZTAR-portföljens ’management’.

Modellen bidrar till att stötta utvecklingen genom nätverk för marknadsföring, försäljning, strategiska samarbeten, behålla närhet och trygghet till en investering, från start till mål.

För mer information följ FoF Family på sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin eller kontakta oss på: wealth@foffamily.se