Zervicepoint

Verksamheten förvärvades från Enfo under våren 2020 och är ett dotterbolag inom FoF Family Office Invest AB. Zervicepoint har en starkt växande verksamhet inom automatisering för pre, on- och off-boarding.

Zervicepoint har en central roll för FoF:s projekt inom Fin-Tech. Genom att använda motorn för on-boarding, FoF:s tillståndsstruktur och partners skall projektet bl a bygga robotrådgivning/kapitalförvaltning och serviceportal med fokus på rådgivare som ”kunder”

Vidare är Zervicpoint specialister för att kunna bygga, utveckla och erbjuda ett modernt affärstöd inom flera olika områden. FoF:s roll blir att stötta teamet för utveckling av befintlig affär, hitta nya områden inom automatisering, marknadsföring, försäljning och tillföra expertis.

FoF Zervicepoint Sweden AB består av ett team av IT-specialister. Läs mer här.