Zervicepoint

Verksamheten förvärvades från Enfo under våren 2020 och är ett dotterbolag inom FoF Family Office Invest AB. Zervicepoint har en starkt växande verksamhet inom automatisering för pre, on- och off-boarding.

Zervicepoint har en central roll för FoF:s projekt inom Fin-Tech. Genom att använda motorn för on-boarding, FoF:s tillståndsstruktur och partners skall projektet bl a bygga robotrådgivning/kapitalförvaltning och serviceportal med fokus på rådgivare som ”kunder”

Vidare är Zervicpoint specialister för att kunna bygga, utveckla och erbjuda ett modernt affärstöd inom flera olika områden. FoF:s roll blir att stötta teamet för utveckling av befintlig affär, hitta nya områden inom automatisering, marknadsföring, försäljning och tillföra expertis.

FoF Zervicepoint Sweden AB består av VD, Rickard Lööf och team av IT-specialister. Läs mer här.